ร้านอาหาร
กินปลาทุ่งเศรษฐี
โทรศัพท์ :
086-9350733
ที่อยู่ :
แยกแขวงการทางกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
1424
Tag :
กินปลาทุ่งเศรษฐี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode