ร้านอาหาร
ปลาสดเมืองฉอด
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 23.00 น.
โทรศัพท์ :
087-7385658
ที่อยู่ :
109/5 ม.2 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
1318
Tag :
ปลาสดเมืองฉอด, ปลาสด
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode