QRCode
เชิญเที่ยวงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556
         

เชิญเที่ยวงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556
            จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 โดยมีพิธีเปิดงานฯ ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ข่าวการเตรียมการงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 ตามลิงค์ด้านล่าง
-การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง”และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556 : คลิ๊กชมกิจกรรม      
- จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง   ไหว้พระศรีรัตนมหาธาตุ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต :  คลิ๊กชมกิจกรรม
- จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 :  คลิ๊กชมกิจกรรม
- เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2556 :  คลิ๊กชมกิจกรรม
- การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง”จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2556 :  คลิ๊กชมกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2555 ตามลิงค์ด้านล่าง
- พิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2555  :  คลิ๊กชมกิจกรรม
- พิธีเปิดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” จังหวัดกำแพงเพชร  :  คลิ๊กชมกิจกรรม
- พิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราชและบวงสรวงจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง :  คลิ๊กชมกิจกรรม

กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๖
วันจันทร์   ที่   ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  ณ วัดพระบรมธาตุ  ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
*********************
ภาคเช้า (พิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราชและบวงสรวงจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง)
เวลา ๐๗.๑๕ น.        - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา ๐๗.๓๐ น.         - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                            - พราหมณ์อัญเชิญรุกขเทวดา
                            - รำบวงสรวง
                            - เสร็จพิธีบวงสรวง 

ภาคค่ำ (ขบวนแห่นบพระและพิธีเปิดงาน)
เวลา ๑๕.๓๐ น.         - ริ้วขบวนแห่นบพระเคลื่อนจากบริเวณวัดบาง ตำบลในเมือง  ผ่านหน้าโรงแรม
                                ชากังราวริเวอร์วิว ,วงเวียนต้นโพธิ์   ข้ามสะพานแม่น้ำปิง  ไปยัง
                                วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๗.๓๐ น.         - หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน
                                พร้อมกันบริเวณพิธีเปิดภายในวัดพระบรมธาตุ  ตำบลนครชุม
                             - ชมการแสดง “เล่นเพลง” ก่อนพิธีเปิดงาน  จำนวน  ๓   ชุด
เวลา ๑๘.๐๐ น.          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร) 
                                 ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน 
เวลา ๑๘.๐๙ น.          - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
                              - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและประกอบพิธีเปิดงาน 
                              - ชมขบวนแห่
                              - ประธานและผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีนบพระสักการะพระบรมธาตุ  
                              - ประธานและผู้มีเกียรติร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์วัดพระบรมธาตุ 
                              - เสร็จพิธีเปิดงาน

*********************************************
การแต่งกาย  :  เสื้อสีฟ้าของจังหวัดกำแพงเพชร / ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

กำหนดการจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ – ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ – ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖
      เวลา ๐๙.๐๐ น.           - การสาธิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
          เป็นต้นไป              - การสาธิตและจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) 
                                    - การสักการะรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ๙ วัด
                                    - การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และของดีเมืองกำแพงเพชร
                                    - การแสดงนิทรรศการภาครัฐและเอกชน อาทิ   นิทรรศการพลังงาน  ปตท.สผ. การนวดแผนไทย  สินค้าราชทัณฑ์ ฯลฯ
         เวลา ๑๕.๐๐ น.        - การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และตลาดย้อนยุคนครชุม
         เวลา ๑๗.๐๐ น.        - การละเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมเพิ่มเติมในแต่ละวัน

วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต เฟรม 

วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
   
         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต อินเฟมัส

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
         เวลา ๐๗.๑๕ น.         - พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราชและบวงสรวงจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง
                                         ณ บริเวณวัดพระแก้ว  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
         เวลา ๑๕.๓๐ น.         - ชมขบวนแห่งานนบพระเล่นเพลง
         เวลา ๑๗.๓๐ น.         - ชมพิธีเปิดงาน ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม                          
         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต ปู พงษ์สิทธิ์
    
วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ตอน เกษียณทัพกลับธานี ณ วัดพระธาตุ    ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
         เวลา ๑๙.๓๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต เสก โลโซ

วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ตอน เกษียณทัพกลับธานี ณ วัดพระธาตุ    ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
         เวลา ๑๙.๓๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต ด๊อกเตอร์ฟู

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต สกายพาส 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต โซคูล 

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต ลาบานูน  

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต AB Normal 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
  
         เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การแสดงมหรสพ ดนตรี และคอนเสิร์ต กางเกง

แผนผังแสดงเส้นทางขบวนแห่งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี 56 และ แผนผังแนะนำเส้นทางจราจรในช่วงงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี 56
แผนผังขบวนแห่
แนะนำเส้นทางจารจร
แนะนะเส้นทางจารจร

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ จังหวัดกำแพงเพชร
Tag : กำแพงเพชร, kampangpetch
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา