QRCode
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงเมืองสี่แคว
         ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงเมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ย้อนยุคประวัติศาสตร์ เมืองพระบางสุโขทัย ประจำปี 2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการหน้าเจดีย์สมัยสุโขทัย ร่วมลอยกระทงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไหว้พระหลวงพ่อทอง ชมแสดงชุดพิเศษจากสาขาวิชานาฏศิลป์ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านรำโทน และฉ่อยมวยคู่เอก จากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การประกวดกระทงครอบครัวใบตองดอกไม้สด ชมขบวนนางนพมาศสวยงามยิ่งใหญ่ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งย้อนยุค ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์ และเลือกชิมอาหารพื้นบ้านนานาชนิด
Tag : นครสวรรค์, nakhonsawan
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา