QRCode
ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา
         วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) จังหวัดนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. สืบสานอารยธรรมชาวพุทธสมัยสุโขทัย ชมขบวนแห่นางฟ้า กลองยาว มังกรทองพ่นน้ำพุทธมนต์ ๙ วัดดัง และแจกวัตถุมงคลหลวงพ่อทอง โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : ๐-๕๖๓๓-๖๐๙๓-๔ • ๐๘-๑๓๗๙-๔๖๖๓
Tag : นครสวรรค์, nakhonsawan, วัดวรนาถบรรพต, วัดกบ, วัดเขากบ, วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา