QRCode
ขอเชิญเที่ยวงานแข่งขัน เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556
         ขอเชิญเที่ยวงานแข่งขัน เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์- อาทิตย์ที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็น กาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

ในปีนี้ จังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวอย่างยิ่งใหญ่ โดยการจำลองเรือพยุหยาตรา ทางชลมารคอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ฯลฯ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้เป็นเกียรติยศแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 7 ประเภท

รวมทั้งยังมีกิจกรรมนั่งรถราง เล่าเรื่องเมืองชาละวัน ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเมืองชาละวันพร้อมสัมผัสความงดงามของบ้านเรือนและเส้นทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมใหม่ๆซึ่งจะมีงาน 10 วัน 10 คืน โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย. 56 โดยภายในงานมีคอนเสิร์ตและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงมหรสพอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวและกราบไหว้องค์หลวงพ่อเพชร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จึงเป็นที่มาของงานบวงแม่ย่านางเรือ ที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่หน้าวัดหัวดง อ.เมืองพิจิตร ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านและมีเรือดังถึง 4 ลำ ที่ใช้ฝีพายเป็นชายหนุ่ม ชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านมากกว่า 200 คน ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่คนในหมู่บ้านสมัครสมานสามัคคีโดยมีเรือยาวเป็นศูนย์รวมใจในการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตร

สนามการแข่งขัน

  • ซึ่งสนามแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 16-17 ส.ค. 2556 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดบึงตะโกน อ.เมืองพิจิตร
  • สนามที่สองในวันที่ 18 ส.ค. 2556 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร
  • สนามที่สาม ในวันที่ 24-25 ส.ค. 2556 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดหาดมูลกระบือ อ.เมืองพิจิตร
  • สนามที่สี่ ในวันที่ 27 ส.ค. 2556 ณ ลำน้ำยมหน้าวัดรังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
  • สนามที่ห้าในวันที่ 31ส.ค.- 1 ก.ย. 2556 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดหัวดง อ.เมืองพิจิตร
  • สนามที่หกในวันที่ 7-8 ก.ย. 56 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นสนามสำคัญระดับประเทศไทยของชาวเรือยาว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่โทรศัพท์ 055 252 742-3 ทุกวันในเวลาทำการ ( 08.30 น. – 16.30 น. )
Tag : พิจิตร, phichit,แข่งขัน, เรือยาว,ลำน้ำน่าน,ท่าหลวง
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา