QRCode
ขอเชิญเที่ยวงาน ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5
          ขอเชิญเที่ยวงาน “ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕” จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้

  ๑. จัดทัวร์กิจกรรม “ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕” ในสถานที่ที่มีการเสด็จในอดีต จำนวน ๖ แห่ง ภายในวันเดียว คือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมดภายในวันเดียวโดยท่องเที่ยวเป็นรูปแบบแรลลี่ ตามโปรแกรมที่จัดไว้ให้ โดยเริ่มจาก วัดพระปรางค์เหลือง - วัดเกาะหงษ์ - วัดเขื่อนแดง - วัดหัวดง - วัดเขาดิน - บ้านเดน รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์ โทร ๐๕๖ - ๒๒๘๐๙๙ , ๐๘๖ - ๒๑๖๑๗๑๘
  ๒. ท่องเที่ยว“ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕” ตามวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้
   ๑)วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี โดยใช้ชื่องานว่า “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือง ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖มีกำหนดการและกิจกรรม ดังนี้
    วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
    เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน
    เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ชมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือ ๗ จุด ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น ชมนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมตลาดโบราณ เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP
เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ประธานในพิธีพระคุณเจ้าสมเด็จพระมารัชมังคลาจารย์ (เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. ชมมหรสพ ภาพยนตร์ย้อนยุค รำวงย้อนยุค

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต)
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ชมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางค์เหลือ ๗ จุด ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น ชมนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมตลาดโบราณ เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP และชมการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทย
เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชมการแสดงชุดถวายพระพร ชมมหรสพ (ภาพยนตร์ย้อนยุค,ดนตรีย้อนยุค)

๒) วัดเขื่อนแดง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแสดงของดีชาวตำบลนครสวรรค์ตก แสดงแสงสีเสียงการพิจารณาตัดสินคดีของอ้ายทิม ประกวดนายทหารฯลฯ
๓) วัดเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ช่วงเช้ามีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดนิทรรศการบรรยายโดยมัคคุเทศน์น้อย ประกวดภาพวาด จุดเทียนชัยถวายพระพร(กลางคืน)
๔) วัดเขาดินใต้ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๖
มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวง ประกวดแคน ประกวดร้อยมาลัย จำหน่ายสินค้าตลาดโบราณ แสงสีเสียงละครย้อนประวัติศาสตร์ ประกวดธิดานางทาสประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง ประกวดอาหารทรงโปรด ฯลฯ
๕) วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ จัดขบวนแห่จุดที่ท่านเสด็จขึ้นจากท่าน้ำถึงที่พัก จัดนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ตลาดขนมโบราณ ฯลฯ
๖) วัดบ้านแดน ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ รับประทานอาหารเย็น ชมโขน และ ค้างคาวกลับถ้ำ ฯลฯ
Tag : นครสวรรค์, nakhonsawan
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา