QRCode
ตักบาตรทางน้ำ สืบสานประเพณี วิถีชาวอุทัยฯ
         จังหวัดอุทัยธานี อบจ.อุทัยธานีและเทศบาลเมืองอุทัยธานี กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงาน "ตักบาตรทางน้ำ สืบสานประเพณี วิถีชาวอุทัยฯ" งานบุญเข้าพรรษา ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลำน้ำสะแกกรัง บริเวณหน้าลานสะแกกรัง
Tag : อุทัยธานี, uthaithani
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา