QRCode
เชิญเที่ยวงาน "เกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว 2556"
         นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เชิญเที่ยวงาน "เกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว 2556" ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์(หลังเก่า)

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานได้พบกับสินค้าอุปโภค บริโภค เกี่ยวกับการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะสินค้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงจากตัวแทนอำเภอต่าง ๆ , พบกับนักร้องชื่อดังและการแสดงบนเวทีตลอด 10 วัน 10 คืน จึงขอเชิญพี่น้องชาวนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเที่ยวงาน สอบถามเพิ่มเติม โทร : 056-803554, 086-4455943
Tag : นครสวรรค์, nakhonsawan
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา