QRCode
เชิญเที่ยวงาน การแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 "แชมป์ต้นเจ้าพระยา 80 พรรษา เทิดไท้มหาราชินี” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555 ณ สนามลำน้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Tag : งานแข่งเรือ, นครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา