ของฝาก
ส้มโอท่าข่อย
มีชื่อเสียงมาก เพราะรสชาติซึ่งหวานอมเปรี้ยวกินอร่อย เนื้อส้มโอละเอียดแบบ เนื้อกุ้ง น้ำฉ่ำ และไม่มีเมล็ด ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย. แหล่งจำหน่ายอยู่ตามย่านตลาดใหญ่ๆ ในอำเภอต่างๆ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode