ของฝาก
ผ้าทอมือบ้านป่าแดง
เป็นผ้าทอจากฝ้ายผสมไหมหลากสีสัน เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ หาซื้อได้ที่บ้านป่าแดง หมู่ 1 และหมู่ 6 ต. หนองพยอม อ. ตะพานหิน
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode