ของฝาก
มะขามแก้วสี่รส
เป็นของฝากจากพิจิตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ด้วยรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด กำลังดี หาซื้อได้จากร้านขายของที่ระลึกทั่วไปใน จ. พิจิตร หรือร้านมะขามแก้วสี่รสบนเส้นทางไปบึงสีไฟ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode