ของฝาก
ลูกชิ้นปลากราย
ทำจากเนื้อปลากรายล้วนๆ นำมาปรุงได้หลากหลายเมนู เช่น ยำลูกชิ้นปลากราย ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม ฯลฯ แหล่งจำหน่ายอยู่ที่ย่านตลาดในตัวเมืองนครสวรรค์
ร้านนายตี๋ ลูกชิ้นปลากราย 3 รส ทอดมันปลากราย นครสวรรค์ธุรกิจดำเนินการมามากว่า 20 ปี โดยเริ่มจากผลิตลูกชิ้นปลากรายขายส่งและต่อมาภายหลังในภายหลังได้มีการเพิ่มประเภทของสินค้า
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode