ของฝาก
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
มีผลิตเป็นของที่ระลึก เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ ที่เสียบปากกา ขัน มีร้านขายอยู่บริเวณเชิงเขากบ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode