ของฝาก
กระยาสารท
เป็นขนมหวานที่ต่างจากท้องที่อื่น เพราะนำน้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสม ทำให้รสหวานหอมและกรอบอร่อย
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode