ของฝาก
ขนมกงหนองแก
เป็นขนมหวานที่ผลิตจากหมู่บ้านหนองแกที่มีรสอร่อยหวานหอมตามตำรับเดิม ซึ่งมีชื่อเสียงดังคำกล่าวขานที่ว่า "น้ำยาน้ำทรง ขนมกงหนองแก" และทำขึ้นจำหน่ายวันต่อวัน
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode