ของฝาก
ปลาแรดสะแกกรัง
เป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำสะแกกรัง ตัวโตขนาด 2 กิโลกรัม ใช้ทอดกรอบให้เหลืองกับกระเทียมพริกไทย รสอร่อยจิ้มน้ำปลามะนาว
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode