ของฝาก
หัวผักกาดเค็มเกาะเทโพ
เกาะเทโพเป็นเกาะขนาดใหญ่ บนเกาะนิยมปลูกหัวผักกาดขาวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อทำหัวผักกาดเค็มส่งเป็นสินค้าออกสู่ตลาดฮ่องกง ประมาณเดือนมกราคมจะเริ่มทำหัวผักกาดเค็มเก็บไว้ขายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ช่วงเวลาที่ทำหัวผักกาดเค็มจะเห็นหัวผักกาดกองเป็นภูเขาและชาวบ้านช่วยกันล้าง แล้วนำมาคลุกเกลือ เป็นกิจกรรมที่น่าชม และเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆ ภายในหมู่บ้าน การนำหัวผักกาดเค็มไปปรุงอาหารต้องล้างน้ำก่อน เนื่องจากมีรสเค็มจัด เพราะทำไว้เพื่อให้เก็บได้นาน ถ้าเป็นหัวผักกาดสดจะอวบใหญ่ขาวและมีรสหวาน ซึ่งจะหาซื้อได้ในช่วงเดือนมกราคม สำหรับหัวผักกาดเค็มหาซื้อได้ตลอดทั้งปี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode