ของฝาก
หน่อไม้รวกเขาสะแกกรัง
เป็นหน่อไม้จากต้นไผ่รวกที่ขึ้นบนเขาสะแกกรัง มีรสหวานกรอบบรรจุใส่ขวดเพื่อเป็นของฝาก สามารถเก็บไว้ได้นานนับปี หน่อสั้นสำหรับใช้รับประทานกับน้ำพริก และหน่อยาวสำหรับใช้ประกอบอาหาร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode