ของฝาก
ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน
แหล่งผลิตอยู่บนสองฝั่งถนนช่วง อ. พรานกระต่าย มีตั้งแต่งานชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ราคาเรือนหมื่น
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode