เทศกาล
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก จึงได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี
วัดหนองขุนชาติได้มีการก่อสร้างเป็นวัดมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยขุนสนิทเป็นผู้นำชาวบ้านหนองสรวง จัดสร้าง ระยะแรกๆ เรียกว่า วัดสนิทธรรมาราม ตามชื่อผู้นำการก่อสร้าง
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode