เทศกาล
งานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์
งานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีโดยจะจัดขึ้นใน วันขึ้น 3-8 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปีเป็นงานประเพณีไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีซึ่งเดิมนั้นเป็นงานนมัสการ ปิดทองพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาสะแกกรังในระยะหลังจึงจัดงานในคราวเดียวกันที่วัดนี้ในวันขึ้น 5 ค่ำ เนื่องจากเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มาไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และขึ้นยอดเขาเพื่อปิดทองพระพุทธบาทจำลองมากที่สุดและได้จัดให้มีการละเล่นสนุกสนานควบคู่กันไปทุกปี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode