เทศกาล
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ
    เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล การแห่เจ้านี้เริ่มทำครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 และได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
    พิธีแห่จะตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ของชาวจีน โดยแห่กลางคืน (ชิวชา) และกลางวัน (ชิวสี่) ในขบวนแห่ประกอบไปด้วย ขบวนเชิดมังกรทอง ขบวนเชิดสิงห์โต ขบวนเอ็งกอ นอกจากนี้มีขบวนรถนางฟ้า เจ้าแม่กวนอิม และขบวนดนตรีจีน ฯลฯ เป็นต้น
    ประเพณีแห่เจ้านี้ จัดทั้งในอำเภอชุมแสงและในอำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่ที่ยิ่งใหญ่มากจะเป็นประเพณีแห่เจ้าแม่ปากน้ำโพ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode