สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย (ใกล้ศาลากลางจังหวัด) ภายในจัดแสงเป็นห้อง ต่าง ๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ ห้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีห้องจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยศเจ้าเมือง ห้องจำลองไม้จำหลัก และบ้านไทย เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 05651 1511
โทรศัพท์ :
056-511511, 056-5711
ที่อยู่ :
ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Page View :
2197
Tag :
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น,พิพิธภัณฑ์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode