สถานที่ท่องเที่ยว
วัดนครสวรรค์(หลวงพ่อศรีสวรรค์)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เดิมชื่อวัดหัวเมือง ตั้งอยู่ในตัวเมืองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดนครสวรรค์" เมื่อตั้งมณฑลนครสวรรค์ พ.ศ. 2435 ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เคยเสด็จมาวัดนี้ ที่วัดนครสวรรค์แห่งนี้มีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อศรีสวรรค์" เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนครสวรรค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.1842 ได้มีการซ่อมแซมอุโบสถและหวงพ่อศรีสวรรค์ครั้งใหญ่สุดในระหว่าง พ.ศ. 2465 - 2470 หล่อหลอมให้องค์พระมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ในขณะที่เททองอยู่นั้น พอตกเย็นใกล้ค่ำได้เกิดมีแสงพุ่งออกจากองค์พระมีลำแสงเป็นสีต่างกันถึง 6 สี หรือที่เรียกว่า ฉัพพรรณ รังสี เป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง
ที่อยู่ :
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
Page View :
2308
Tag :
วัดนครสวรรค์(หลวงพ่อศรีสวรรค์), หลวงพ่อศรีสวรรค์, วัดนครสวรรค์, วัด, วัดหัวเมือง
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode