สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ต.แควใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ เดินทางจากตัวเมืองนครสวรรค์ ไปตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง (225) ระยะทางประมาณ 2.3 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กม. ตัวศาลตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาผั่งแม่น้ำน่าน ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถวกง เทพกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใดแต่ที่ทราบคือ สร้างก่อนปี พ.ศ. 2413 อย่างแน่นอน ณ ที่นี้เป็นต้นกำเนิดของงานประเพณีแห่เจ้าฯ ที่เลื่องชื่อของชาวปากน้ำโพ
โทรศัพท์ :
0 5625 5807
ที่อยู่ :
9 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
Page View :
1993
Tag :
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม, เทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม, ศาลเจ้า, นครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode