สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคนครชุม
จัดทุกศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ต้นเดือนของทุกเดือน
โทรศัพท์ :
055 - 738868
ที่อยู่ :
ตลาดนครชุม ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
1871
Tag :
ตลาดย้อนยุคนครชุม, นครชุม, ตลาดย้อนยุค, ย้อนยุค, ตลาด
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode