เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ซึ่งเคยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 12,000 ไร่ ลักษณะของบึงกว้างกลม คล้ายกะทะ แต่รีไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ในปี 2521 กรมประมงได้จัดตั้ง สถานีประมงน้ำจืดเพื่อเพาะพันธุ์ปลา และจังหวัดพิจิตรได้สร้าง ศาลาบึงสีไฟให้ประชาชนได้พักผ่อน หย่อนใจ บึงสีไฟนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :
ติดต่อ อบจ. จ.พิจิตร
ที่อยู่ :
ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
Page View :
2360
Tag :
บึงสีไฟ, แหล่งน้ำ, บึง, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode