สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย กำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายในอุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพิจิตร-วังจิก(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1068)จากการตรวจสอบและค้นคว้าเชื่อว่าเป็นเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบองประมาณปี พ.ศ.1601 ภายในบริเวณกำแพงเมืองพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณประกอบไปด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ ต่อมาเมื่อพ.ศ.2520 ทางกรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติและได้ตั้งชื่อว่า "สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร" ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่อยู่ :
ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
Page View :
1833
Tag :
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร, The Old City Park, เมืองเก่า, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode