ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร - สามง่าม - วังจิก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 115 และทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยพระยาโคตรบองขึ้นครองราชย์ สถานที่แห่งนี้เรียกว่า กองช้าง เพราะเป็นที่พักของกองช้าง ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น คลองช้าง จนกระทั่งทางราชการได้เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโรงช้าง
ที่อยู่ :
ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
Page View :
1367
Tag :
วัดโรงช้าง, Rong Chang, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode