ประวัติหลวงพ่อพิธ ศิษย์หลวงพ่อเงิน วัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นามเดิมของท่านคือ พิธ ขมินธกูล เกิดที่บ้านบางเพียร หมู่ 4 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 (อังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน) เป็นบุตรของท่านหิรัญสมบัติ (ประดิษฐ์ ขมินธกูล) มีพี่น้อง 3 คน หลวงพ่อพิธ มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนธรรมด้วยจิตใจนอบน้อมถ่อมตน ทั้งกาย วาจา ใจ รับวิชาธรรมต่างๆ จากครูบาอาจารย์ ด้วยความตั้งใจมั่น จนเป็นพระผู้ซึ่งเป็นที่เชิดชูบูชาของมหาชนหลายจังหวัด สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่หลวงพ่อพิธ ท่านได้สร้างไว้เป็นสิ่งอันระลึกถึง และยังสามารถขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ป้องกันสิ่งชั่วร้าย
โทรศัพท์ :
081-6808817
ที่อยู่ :
ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
Website :
http://www.watkhamang.com/index.php
Page View :
2395
Tag :
วัดฆะมัง, หลวงพ่อพิธ, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode