สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอู่ตะเภา
วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดพิจิตร ที่มีการจัดพิธีกรรมให้ลอดโบสถ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต แม้ในสถานการณ์ความวุ่นวายส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนั้น ทำให้คนในสังคมต่างวุ่นวายและหาที่พึ่งทางใจกันว้าวุ่นไปหมด จึงเป็นเหตุให้พิธีกรรมทางศาสนาต้องมีการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยตามไปด้วย ซึ่งแต่เดิมวัดอู่ตะเภาได้รับถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดในปี พ.ศ. 2524 โดยสร้างขึ้นเพื่อให้มีใต้ถุนโบสถ์ใช้เป็นที่รับรองแก่พระภิกษุเพราะทางวัดช่วงนั้นยังไม่มีกุฏิอยู่มาคืนหนึ่งมีคนฝันเจ้าอาวาสว่าเจ้าของที่ดินที่บริจาคให้ มาเข้าฝันบอกว่าให้เปิดการลอดโบสถ์ขึ้นซึ่ง ช่วงเวลาการลอดโบสถ์ 06.00-20.00 น.
โทรศัพท์ :
086-2099269, 087-207
ที่อยู่ :
99 ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
Page View :
894
Tag :
วัดอู่ตะเภา, ดงป่าคำ, เมืองพิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode