สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลสมเด็จพุทธเจ้าเสือ
สร้างขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546 และได้อันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าเสือ พร้อมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2546
ที่อยู่ :
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
Page View :
858
Tag :
ศาลสมเด็จพุทธเจ้าเสือ, โพธิ์ประทับช้าง, พิจิตร, สมเด็จพระเจ้าเสือ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode