สถานที่ท่องเที่ยว
บ.ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด
จำหน่ายลูกนกกระจอดเทศ จนถึงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์
โทรศัพท์ :
056-601004-5
ที่อยู่ :
121 ม.2 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
Page View :
858
Tag :
บ.ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว์ จำกัด, นกกระจอกเทศ, ดงเจริญ, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode