สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสำนักขุนเณร
หลวงพ่อเขียน ธมมฺรักขิโต วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งตลอดชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติในทางกรรมฐาน โดยเคร่งครัดเฉพาะเวลาวิกาลแล้วมักจะนั่งสมาธิอยู่ค่อนคืนเป็นประจำ จำพรรษาอยู่ที่วัดสำนักขุนเณร ตำบลวังงิ้ว อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และมีอายุยืนถึง 108 ปี หลวงพ่อเขียน เมื่อครั้งครองเพศฆราวาสท่านมีชื่อว่า เสถียร
โทรศัพท์ :
056-657202
แฟกซ์ :
056-657202
ที่อยู่ :
215 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
Page View :
1513
Tag :
วัดสำนักขุนเณร, ดงเจริญ, พิจิตร, หลวงพ่อเขียน, ธมมฺรักขิโต
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode