สถานที่ท่องเที่ยว
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชา เจ้าแม่กวนอิม และ นาฬิกา
โทรศัพท์ :
055-761010
แฟกซ์ :
055- 761080
ที่อยู่ :
24/2-3 ถ.กำแพงเพชร – สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
Page View :
1612
Tag :
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน, Phran Kratai Marble Mine, พรานกระต่าย, กำแพงเพชร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode