สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองโบราณบ้านการุ้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังหิน พบพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ และซากโบราณสถาน ในปัจจุบันยังคงมีกำแพงดินให้เห็นเป็นเขตแนวของเมือง สำหรับคูเมืองโดยรอบนั้นถูกขุดลอกทำลายเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับหมู่บ้าน การเดินทางใช้เส้นทางสายอำเภอหนองฉาง-บ้านไร่ ทางหลวงหมายเลข 333 ผ่านบ้านทุ่งนา ทางแยกเขาตะพาบจนถึงบ้านเมืองการุ้ง ก่อนถึงอำเภอบ้านไร่ประมาณ 10 กม. เมืองโบราณการุ้งจะอยู่บริเวณทางโค้งด้านซ้ายมือหลังศาลเจ้าแม่การุ้ง
ที่อยู่ :
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Page View :
2176
Tag :
เมืองโบราณบ้านการุ้ง, Ban Ka Roong Ancient Town, เมืองการุ้ง, บ้านไร่, อุทัยธานี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode