สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์จำหน่ายของฝากแยกปลวกสูง
เป็นแหล่งรวมของฝากจาก 4 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร และ นครสวรรค์
ที่อยู่ :
แยกปลวกสูง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
Page View :
1454
Tag :
ศูนย์จำหน่ายของฝากแยกปลวกสูง, แยกปลวกสูง, บ้านนา, วชิรบารมี, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode