สถานที่ท่องเที่ยว
วัดใหม่ปลายห้วย
ตั้งอยู่ที่บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เริ่มต้นในปี พ.ศ.2537 นายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2 ไร่เศษ โดยมีผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านปลายห้วย ได้ช่วยกันสร้างกุฏิสงฆ์หลังแรก วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ตรงกับ วันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ ชื่อ หลวงตาดี สุภทฺโท มาอยู่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้เป็นรูปแรก แต่ด้วยความอัตคัดและลำบากในหลายเรื่อง จึงทำให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น ในปี พ.ศ.2538 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ได้มาบูรณะและเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน วัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมเดือนละ 1 ครั้ง
โทรศัพท์ :
056-601-333, 086-062
แฟกซ์ :
055-334-541
ที่อยู่ :
วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
Page View :
4084
Tag :
วัดใหม่ปลายห้วย, เนินปอ, สามง่าม, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode