สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านนายห้าง ร.5
บ้านห้าง ร.5 ตั้งอยู่ เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลองไปจากวัดสว่างอารมณ์ประมาณ 500 เมตร เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชาวกำแพงเพชร มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยาวตลอด และหน้ามุขประดับด้วยไม้ฉลุมีความสวยงามมาก
ที่อยู่ :
ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
1343
Tag :
บ้านนายห้าง ร.5, An Ancient Teakwood House (King Rama V Summer House), นครชุม, กำแพงเพชร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode