เขาปลาร้า เป็นภูเขาหินปูนทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองฉาง ทอดตัวยาวตามแนว เหนือ-ใต้ ส่วนบริเวณ "ถ้ำประทุน" ซึ่งพบภาพเขียนสีบนผนังเพิงผาบนเขาปลาร้า อยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขา จึงอยู่ในเขตอำเภอลานสัก เป็นภูเขาที่สูงชันมาก
ที่อยู่ :
ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
Page View :
1220
Tag :
เขาปลาร้า, Khao Pla Ra, ทุ่งนางาม, ลานสัก, อุทัยธานี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode