สถานที่ท่องเที่ยว
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 105 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย อุโมงค์น้ำจืด ยาว 24 เมตร, ตู้พันธุ์ปลาน้ำจืดที่หายากและสวยงามกว่า 100 ชนิด, ตู้พันธุ์ปลาน้ำเค็ม, บ่อปลา Touch Pool อาคารชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ตู้ปลาน้ำเค็ม 3 ตู้ จัดแสดงปลาฉลามครีบดำ ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ หลากหลายสี ปลาขี้ตังเบ็ดน้ำเงิน ปลาข้างตะเภา เป็นต้น บ่อปลา Touch Pool สามารถสัมผัสกับสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด ตู้ปลาเสือตอ จัดแสดงปลาเสือตอลายใหญ่ อุโมงค์ (Big tank) เป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดความยาว 24 เมตร บรรจุปลาน้ำจืดที่สวยงามและหายากหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาราหูยักษ์ ปลากระโห้ ปลาเทพา ปลาบึก ปลาสะตือ ปลาในสีทอง ปลาหว้าหน้านอ ฯลฯ ตู้แสดงพันธุ์ปลารอบๆ อุโมงค์ จำนวน 33 ตู้ ในแต่ละตู้จัดแสดงปลาน้ำจืดที่สวยงาม และหายากหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาตะพัดไทย ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาหมอมาลาวี ปลาตูหนา ปลาก้างพระร่วง ฯลฯ อาคารชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเกียรติคุณ จัดแสดงรายนามผู้ร่วมวางศิลาฤกษ์ ห้องนิทรรศการ ประกอบด้วย อุปกรณ์การจับปลา พรรณไม้น้ำ และพันธุ์ปลาสวยงาม ชมวิวรอบเรือ มีกล้องส่องนกบริการ อาคารแสดงพันธุ์จระเข้ ภายในประกอบด้วยลานแสดงจระเข้ และบ่อเพาะพันธุ์จระเข้ การแสดงจระเข้ เจ้าเข่งโชว์ วันอังคาร-อาทิตย์ ค่าเข้าชม คนละ 10 บาท หยุดทุกวันจันทร์ เวลาเปิดให้บริการ และการแสดงโชว์พิเศษ เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 ? 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -18.00 น. การแสดงโชว์พิเศษ โชว์การดำน้ำให้อาหารปลา - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 น. -วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 และ 15.00 น.
โทรศัพท์ :
056-274525
ที่อยู่ :
ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
Page View :
2429
Tag :
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด, อุโมงค์น้ำจืด, พันธุ์ปลาน้ำจืด, ปลาสวยงาม
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode