สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหนองขุนชาติ
วัดหนองขุนชาติได้มีการก่อสร้างเป็นวัดมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยขุนสนิทเป็นผู้นำชาวบ้านหนองสรวง จัดสร้าง ระยะแรกๆ เรียกว่า วัดสนิทธรรมาราม ตามชื่อผู้นำการก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดหนองสรวง ตามชื่อบ้าน ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดหนองสรวง มาเป็น วัดหนองขุนชาติ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านหนองขุนชาติ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราว พ.ศ. ๒๔๔๓ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์ของวัดในเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งานด้วยวัดหนองขุนชาตินับตั้งแต่ตั้งวัดจากเดิมชื่อวัด วัดสนิทธรรมาราม มาเป็น วัดหนองสรวง จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนเป็น วัดหนองขุนชาติ มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน
ที่อยู่ :
ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
Page View :
1625
Tag :
วัดหนองขุนชาติ,หนองขุนชาติ
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode