สถานที่ท่องเที่ยว
สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพยุหะ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพยุหะ เป็นสวนสาธารณะที่มีสนามหญ้าวิ่งเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
ที่อยู่ :
ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
Page View :
783
Tag :
สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพยุหะ,สวนสาธารณะ ,ชาวพยุหะ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode