วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ที่ตําบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วัดพระธาตุเป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ที่อยู่ในกําแพงเมืองกําแพงเพชร รูปทรงเป็นแบบพม่า เรียงจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ปั้นอิฐฐานสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 15 เมตร วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหม่ เจดีย์รวมด้านใต้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกําแพงเพชร
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
1551
Tag :
วัดพระธาตุ, วัด
งานประจำปีวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่ำ - วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงานนมัสการ พระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode