สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดําริห์ อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกําแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์ เทวดาและมนุษย์ ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์หรือติดตั้งวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. (055) 711570
โทรศัพท์ :
055-711570
แฟกซ์ :
055-711583
ที่อยู่ :
ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
2054
Tag :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,ศิลปะวัตถุสมัยต่าง ๆ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode