สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดนัดวัวควายหนองหญ้าปล้อง
กระบือซึ่งเป็นตลาดที่มีบริเวณพื้นที่ซื้อขายกว้างใหญ่ ตลาดนัดแห่งนี้จะมีเฉพาะวันพระและวันโกนเท่านั้น ในแต่ละครั้งจะมีโคกระบือถูกนำมาขายนับพันตัว
ที่อยู่ :
ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
Page View :
1813
Tag :
ตลาดนัดวัวควายหนองหญ้าปล้อง, หนองหญ้าปล้อง, ตลาดนัดวัวควาย
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode