สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP เมืองพระชนกจักรี
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ :
ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Page View :
1705
Tag :
OTOP เมืองพระชนกจักรี, OTOP, พระชนกจักรี
ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดีรัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่ 5 เมษายน 2522
อ่านต่อ
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode