วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดสังกัสรัตนคีรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
วัดถ้ำเขาวง
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
 < 1 2
พิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง อยู่ในเมืองอุทัยธานี เป็นบ้านไม้ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี บริเวณลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีชาวจีนรุ่นแรก ๆ
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลระบำ ห่างจากตัวจังหวัด 78 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 11,740 ไร่ เป็นสวนป่าปลูกของ บริษัท ไม้อัดไทย ปลูกไม้สัก และไม้ยูคา
อ่านต่อ
ลักษณะสายน้ำ สะแกกรัง ประตูสู่เมืองไทยในอดีต และชมธรรมชาติที่มีความสวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนใคร นำท่านสู่สายน้ำตอนบน เขตต้นน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้น ของรัชกาลที่ ๕
อ่านต่อ
เดิมเป็นเมืองโบราณมีสภาพเมืองที่เป็นคูเมืองและกำแพงเมืองเป็นคันดินล้อมรอบมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ละทิศนอกกำแพงเมือง ภายในบริเวณเมืองมีการขุดค้นพบเครื่องมือ
อ่านต่อ
เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เขาช่องลม เขารูปช้างมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด 637 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
อ่านต่อ
เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522
อ่านต่อ
เขาปฐวี ตั้งอยู่ที่ตำบลตลุกดู่ เป็นเทือกเขาขนาดเล็กยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินที่เรียงซ้อนกันเป็นยอด ค่อนข้างสูงชัน มีถ้ำขนาดเล็กและใหญ่
อ่านต่อ
ขาลูกนี้ถ้าไปยืนมองทางทิศตะวันตก จะเห็นมีลักษณะคล้ายเรือขุด ในภูเขาลูกนี้มีถ้ำที่สวยงาม ลักษณะรูปร่างของถ้ำ จะแปลกแตกต่างกันออกไป เรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
อ่านต่อ
อยู่ในอำเภอเมือง จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้อย่างกว้างขวาง เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448
อ่านต่อ
วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อ " วัดโบสถ์มโนรมย์" ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลทัพทัน บนถนนสายอุทัยธานี-ทัพทัน ทางหลวงหมายเลข 3221 ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอทัพทัน 1 กิโลเมตรด้านซ้ายมือ บานประตูโบสถ์สวยงาม
อ่านต่อ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวเมืองเรียกกันว่า วัดทุ่งแก้ว ในวัดนี้มีพระปรางค์ห้ายอด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
อ่านต่อ
 < 1 2